K P textiles

You are currently viewing K P textiles

K P textiles

*नांव* : किशोर ह पवार

*व्यवसाय* : माझा k p textiles या नावाने Formal and Casual Shirt Manufacture and Trader चा व्यवसाय आहे.

पत्ता – निलरतन काॅम्प्लेक्स, ऑफिस नंबर – 103,प्लाॅट नंबर – 24 , सेक्टर – 19 सी, सट्रा प्लाझा जवळ, वाशी, नवी मुंबई – 400703

संपर्क – 9821717474

माझा व्यवसाय : माझा शर्ट बनवण्याचा business आहे Legendary Man हा माझा Shirt Cha ब्रँड आहे. आणि maharashtra मध्ये सर्वत्र supply होतो.

Leave a Reply